Menu
Your Cart

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies εδώ.

Όροι συναλλαγών και χρήσης της ιστοσελίδας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
έκδοση Β/15-04-2013


Α. Γενικά
1. Οι παρόντες γενικοί όροι εφαρμόζονται και είναι ισχυροί και δεσμευτικοί για κάθε χρήστη ο οποίος περιηγείται στην ιστοσελίδα και τα τμήματα αυτής που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο υπό το όνομα χώρου “gypsosanida-shop.gr”, καθώς και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα που έχει αναρτηθεί σε δευτερεύον του ως άνω όνομα χώρου (subdomain).
2. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα και η χρήση των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που αυτή διαθέτει, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι είναι ανά πάσα στιγμή και χωρίς κανένα περιορισμό διαθέσιμοι προς ανάγνωση και μελέτη σε όλους τους χρήστες της, σε σημείο που κατά την αντίληψη και πείρα του μέσου ανθρώπου συνηθίζεται, ήτοι στο υποσέλιδο (footer) της ιστοσελίδας, δια του υπερσυνδέσμου “http://www.gypsosanida-shop.gr/Όροι-συναλλαγών-και-χρήσης-της-ιστοσελίδας”, με διακριτικό όνομα “Όροι Χρήσης”.
3. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί χώρο παρουσίασης προβολής και λειτουργίας του διαδικτυακού καταστήματος “gypsosanida-shop.gr”, περιέχει πληροφορίες για την επιχείρηση και την οργάνωση αυτής, καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτό καθεαυτό από το οποίο σύμφωνα με τα κάτωθι ειδικότερα οριζόμενα οι καταναλωτές μπορούν να συμβάλλονται με την επιχείρηση και να αγοράζουν εξ αποστάσεως τα διατιθέμενα προς πώληση προϊόντα.

Β. Περιεχόμενο που αφορά στην εταιρική παρουσίαση της Πωλήτριας
1. Το περιεχόμενο που αναρτάται στις ενότητες με τίτλο “Η Εταιρεία Μας”, συνιστά σύντομη παρουσίαση και συναφείς πληροφορίες για την επιχείρηση που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα που αυτή περιέχει. Το εν λόγω περιεχόμενο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τμήμα του ηλεκτρονικού καταστήματος και η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει αυτό οποτεδήποτε, χωρίς καμία προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
2. Η μεταβολή του περιεχομένου της ενότητας αυτής δεν συνιστά μεταβολή του νομικού προσώπου της επιχείρησης, ούτε αποτελεί λόγω πλάνης περί την ταυτότητα της αντισυμβαλλόμενης δια του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Γ. Ορισμοί
1. Χάριν συντομίας στην διατύπωση των γενικών όρων συναλλαγών, θα χρησιμοποιούνται εφεξής οι ακόλουθοι όροι:
2. Ως “Κατάστημα” ορίζεται το ηλεκτρονικό διαδικτυακό ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων που έχει αναρτηθεί και λειτουργεί στον παρόντα ιστοχώρο
3. Ως “Πωλήτρια” ορίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ι. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, με έδρα στο δήμο Ταύρου Αττικής (Αριστοτέλους 7), ΤΚ 17778 ΑΦΜ: 094029042 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, η οποία είναι η αποκλειστική διαχειρίστρια της παρούσης ιστοσελίδας και αντισυμβαλλόμενη πωλήτρια για κάθε πώληση που συμφωνείται δια της ιστοσελίδας αυτής.
4. Ως “Αγοραστής” ορίζεται κάθε χρήστης της ιστοσελίδας που φυλλομετρά – περιηγείται – στις ενότητές της, είτε συμβάλλεται με την Πωλήτρια είτε όχι δια του παρόντος ιστοχώρου – καταστήματος.
5. Ως “Σύμβαση” ορίζεται το παρόν κείμενο με όλες τις ενότητες αυτού
6. Ως “Προϊόντα” ορίζονται όλα αδιακρίτως τα προς πώληση υλικά – μηχανήματα – εργαλεία κλπ από το Κατάστημα

Δ. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα – Παρουσίαση των Προϊόντων
1. Οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών (Σύμβαση) καταλαμβάνουν το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο παρόν Κατάστημα και εν γένει κάθε πτυχή της πώλησης των προϊόντων που διατίθενται προς αγορά από τους Αγοραστές του Καταστήματος.
2. Τροποποίηση της Σύμβασης ή αγορά προϊόντων υπό την αίρεση της τροποποίησης αυτής δεν χωρεί, η Πωλήτρια δε, δεν υποχρεούται να εξετάσει , ούτε να αποδεχθεί, οποιοδήποτε αίτημα τεθεί από Αγοραστή για τροποποίηση οποιοδήποτε κεφαλαίου της Σύμβασης αυτής.
3. Στο Κατάστημα η Πωλήτρια αναρτά σε κατηγορίες τα προς πώληση Προϊόντα. Ενδέχεται το ίδιο Προϊόν να αναρτάται σε διαφορετικές κατηγορίες ταυτόχρονα. Η πώληση ενός προϊόντος λογίζεται αποκλειστικά και μόνον ως πώληση λιανικής.
4. Κάθε Προϊόν που διατίθεται προς πώληση παρουσιάζεται στους Αγοραστές σε ειδική μοναδική ανάρτηση, η οποία περιλαμβάνει απεικόνιση του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να συνίσταται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στη συσκευασία του, το αποτέλεσμα μετά από επεξεργασία – τοποθέτηση σε οικοδομή – εργοτάξιο ή άλλο χώρο κ.α..
5. Σε κάθε περίπτωση η απεικόνιση του προς πώληση Προϊόντος από το Κατάστημα δεν είναι υποχρεωτική.
6. Στην αυτή μοναδική ανάρτηση αναγράφεται εμφανώς η τιμή του προϊόντος, η επιβάρυνση με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ, η δυνατότητα επιλογής ειδικότερων ιδιοτήτων (χρώμα-μέγεθος,κλπ) -εφόσον είναι διαθέσιμες-, η αναλυτική περιγραφή του προϊόντος και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτού, ο κατασκευαστής – παραγωγός, η ποσότητα που επιθυμεί ο Αγοραστής να αγοράσει σε τεμάχια (αύξων αριθμός) και κάθε άλλη προσδιοριστική του προϊόντος πληροφορία σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 4 του Ν.2251/1994, όπως τροποποιημένος ισχύει.
7. Η Πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα απεριόριστου αριθμού μεταβολών στην περιγραφή εκάστου Προϊόντος και στην τιμή αυτών, η αναγραφή - ανάρτηση και μόνον της οποίας δεν συνιστά πρόταση προς σύναψη σύμβασης. Η τιμή αγοράς ενός προϊόντος συμφωνείται ως οριστική με την ολοκλήρωση της παραγγελίας από τη μεριά του Αγοραστή και όχι απλά με την προσθήκη Προϊόντων στο καλάθι αγορών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η τιμή ενός Προϊόντος μεταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η Πωλήτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον Αγοραστή, ο οποίος δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση του Προϊόντος, να ζητήσει την έκδοση πιστωτικού στοιχείου κατά ΚΑΦΣ, ή επιστροφή σε μετρητά, σε περίπτωση που είχε ήδη καταβάλλει το αντίτιμο αγοράς του Προϊόντος.
8. Η Πωλήτρια προσφέρει άνευ χρέωσης υπηρεσία υποβολής ερωτημάτων για κάθε προϊόν δια μέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την οποία ο Αγοραστής δύναται να χρησιμοποιεί υποβάλλοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις στην Πωλήτρια ειδικά για κάθε Προϊόν. Η πωλήτρια επιδιώκει να απαντά στις διευκρινιστικές ερωτήσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση παράλειψης απάντησης σε κάποιον Αγοραστή η Πωλήτρια δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή ούτε το γεγονός αυτό από μόνο του συνιστά έλλειψη παρουσίασης των ιδιοτήτων του Προϊόντος ή ελαττωματική παροχή υπηρεσίας προς τον Αγοραστή από την Πωλήτρια.
9. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί την ως άνω υπηρεσία σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, φέρει δε την αποκλειστική ευθύνη για την εγκυρότητα των πληροφοριών που ενσωματώνει στα ερωτήματα που απευθύνει προς την Πωλήτρια, η οποία επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές “όπως τις τίθενται”, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται για το σωστό αποτέλεσμα εφαρμογής οδηγιών εγκατάστασης ή χρήσης που θα λάβει ο Αγοραστής δια των ερωτημάτων αυτών. Ο Αγοραστής χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή αποκλειστικά με δική του ευθύνη, αναλαμβάνοντας όλον τον κίνδυνο.
10. Με τον ίδιο τρόπο συμφωνείται ότι ρυθμίζεται και η χρήση του “Οδηγού Υλικών”, καθώς και ο απόλυτος αποκλεισμός κάθε ευθύνης της Πωλήτριας που μπορεί να συνδέεται αιτιωδώς ή μη με κάθε ζημιογόνο γεγονός από τη χρήση του οδηγού αυτού.
11. Η Πωλήτρια ενδέχεται να διαθέτει δευτερεύον λογισμικό κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εκάστου προβαλλόμενου προϊόντος και του Αγοραστή, όπως υπερσύνδεσμο κοινοποίησης του Προϊόντος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κοινωνικών δικτύων, κλπ.
12. Η Πωλήτρια δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή αδυναμία του Χρήστη να διαμοιραστεί τον υπερσύνδεσμο ενός Προϊόντος από το Κατάστημα, καθώς η αδυναμία αυτή επουδενί προέρχεται από το δικό της λογισμικό, ούτε βρίσκεται στη δική της σφαίρα επιρροής, πλην αφορά υπηρεσίες και λογισμικά που διαχειρίζονται τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
13. Ομοίως η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου των αναρτημένων στο διαδίκτυο ιστοσελίδων των παραγωγών – κατασκευαστών των Προϊόντων που αυτή πωλεί δια του Καταστήματος, στις οποίες μπορεί κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παραπέμπει με υπερσύνδεσμο.

Ε. Σύμβαση Πώλησης – Διαθεσιμότητα – Αποστολή / Παράδοση των Προϊόντων και Μέθοδοι Πληρωμής
1. Για την αγορά ενός προϊόντος ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα που η Πωλήτρια συλλέγει δια του λογαριασμού αυτού θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης των Προϊόντων και η επεξεργασία τους διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
2. Η προσθήκη Προϊόντων στο “καλάθι αγορών” συνιστά απλή προπαρασκευαστική πράξη και δεν αποτελεί πρόταση προς σύναψη σύμβασης. Η πρόταση προς σύναψη της σύμβασης πώλησης πραγματοποιείται με την αποστολή-επιβεβαίωση της παραγγελίας στον διακομιστή της Πωλήτριας, αφού έχει επιλεγεί από τον Αγοραστή ο τρόπος παράδοσης των Προϊόντων.
3. Η σύμβαση της πώλησης καταρτίζεται μόνον με την αποστολή στον διακομιστή - εξυπηρετητή από τον οποίο εξυπηρετείται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Αγοραστή μηνύματος επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητας των προϊόντων και της προετοιμασίας για την αποστολή τους, σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο Αγοραστής.
4. Με την κατάρτιση της σύμβασης κατά τα ανωτέρω, η Πωλήτρια υποχρεούται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που διέπουν το χρόνο και τρόπο παράδοσης των Προϊόντων να καταστήσει αυτά διαθέσιμα προς παράδοση στον Αγοραστή.
5. Η Πωλήτρια δικαιούται να μην συνάψει σύμβαση πώλησης με τον Αγοραστή, έπειτα από λήψη παραγγελίας στην οποία ο τελευταίος με δήλωσή του γραπτή έχει επιφυλαχθεί για την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, καθολικά ή αναφορικά με διατάξεις - τμήματα αυτής.
6. Η ανάρτηση ενός Προϊόντος προς πώληση συνεπάγεται την άμεση διαθεσιμότητα αυτού ή τη δυνατότητα διάθεσής του εντός προαιρετικά αναγραφόμενου ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που ανυπαιτίως η Πωλήτρια αδυνατεί να διαθέσει προς πώληση κάποιο από τα Προϊόντα που είναι αναρτημένα στο Κατάστημα, υποχρεούται να ενημερώνει με σχετική αναγραφή τους Αγοραστές και σε περίπτωση ήδη υφιστάμενης σύμβασης πώλησης, δηλαδή επιγενόμενης ανυπαίτιας αδυναμίας διάθεσης των Προϊόντων, ο Αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, πίστωσης ή επιστροφής του τιμήματος.
7. Ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει τον τρόπο εξόφλησης του αντιτίμου αγοράς των Προϊόντων:

  • Είτε τοις μετρητοίς με αντικαταβολή:

α. για παραλαβή των Προϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας,
β. για όλα τα Προϊόντα όταν ο τόπος παράδοσης είναι εντός του νομού Αττικής
γ. για Προϊόντα με βάρος κάτω των 10 κιλών όταν ο τόπος της παράδοσης είναι εκτός Αττικής,

  • Είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Πωλήτριας που γνωστοποιείται στον Αγοραστή κατά την αποστολή – επιβεβαίωση της παραγγελίας – αγοράς των Προϊόντων,
  • Είτε μέσω πιστωτικής κάρτας

8. Σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου πληρωμής την αντικαταβολή, ο Αγοραστής με την παραλαβή των Προϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας ή τον μεταφορέα, οφείλει να εξοφλήσει την συμφωνημένη αξία αγοράς, άλλως η Πωλήτρια δεν υποχρεούται να τα παραδώσει, ούτε να πιστώσει το τίμημα.
9. Σε περίπτωση συμφωνίας για πίστωση του τιμήματος, ειδικότεροι όροι θα τυγχάνουν εφαρμογής, κατά νεότερη συμφωνία των μερών. Η Πωλήτρια κατ' αρχήν δεν συμφωνεί ούτε αποδέχεται την πώληση Προϊόντων επί πιστώσει. Ειδικότερη συμφωνία των μερών δεν αποκλείεται.
10. Σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Πωλήτριας, ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Πωλήτρια δια αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) την καταχώριση της εντολής πληρωμής δια ηλεκτρονικής τραπεζικής ή την απευθείας κατάθεση σε υποκατάστημα τράπεζας.
11. Η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται διαμέσου λογισμικού ηλεκτρονικής τραπεζικής χρηματοπιστωτικού φορέα (τράπεζας) και η Πωλήτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τη λειτουργία και την ασφάλεια του λογισμικού αυτού. Κατά τη συναλλαγή ο Αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται ότι συναλλάσσεται απευθείας με την Τράπεζα και η Πωλήτρια δεν έχει καμία επιρροή και επέμβαση, ούτε θα μπορούσε να έχει, σε όλη τη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων χρέωσης πιστωτικής – χρεωστικής – προπληρωμής κάρτας του Αγοραστή. Για κάθε ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του διαδικτυακού συστήματος πληρωμών ο Αγοραστής συμφωνεί και αποδέχεται να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον στην τράπεζα που παρέχει το σύστημα αυτό ως μέσο πληρωμής.
12. Για κάθε ζημία και βλάβη που ενδεχομένως υποστεί ο Αγοραστής εξαιτίας της χρήσης του λογισμικού χρηματοπιστωτικού φορέα ή εξαιτίας κακόβουλου λογισμικού που έχει εγκατασταθεί με ή χωρίς τη βούλησή του στο σύστημά του, η Πωλήτρια συμφωνείται ρητά ότι δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε ο Αγοραστής έχει οποιαδήποτε αξίωση κατά της Πωλήτριας εξ αυτής της αιτίας.
13. Η Πωλήτρια δεν αποθηκεύει ούτε θα ζητήσει ποτέ να αποθηκεύσει δεδομένα πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Αγοραστή, είτε μέσω του προφίλ-λογαριασμού χρήστη, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του διαδικτύου. Ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωρίζει το ανωτέρω και να προστατεύεται από κάθε ενέργεια τρίτου που ενδεχομένως σφετεριζόμενος μη νόμιμα τα διακριτικά γνωρίσματα της Πωλήτριας ενδέχεται με οποιοδήποτε μέσο, αυτοματοποιημένο ή μη, ενεργητικής ή παθητικής ενεργοποίησης, του κακόβουλου λογισμικού συμπεριλαμβανόμενου, να απαιτήσει πρόσβαση σε δεδομένα πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών του Αγοραστή και κωδικούς ασφαλείας.
14. Σε κάθε περίπτωση η Πωλήτρια θα αποστείλει και θα παραδώσει τα πωληθέντα Προϊόντα στον συμφωνημένο χρόνο όχι με την καταχώρηση της εντολής εμβάσματος – μεταφοράς χρημάτων, αλλά από την πραγματική πίστωση στο λογαριασμό της της αξίας τους.
15. Ο Αγοραστής επιλέγει κατά τη αποστολή της παραγγελίας τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής των Προϊόντων: (α) είτε από τις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας που βρίσκονται στο δήμο Ταύρου Αττικής (Αριστοτέλους 7), είτε (β) με αποστολή στη διεύθυνση που θα υποδείξει στην Πωλήτρια κατά τη αποστολή της παραγγελίας.
16. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών από τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης τα Προϊόντα που θα έχει αγοράσει, αφού έχει καταβάλλει το αντίτιμο αγοράς τους, από τις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας. Άλλως καθίσταται υπερήμερος και φέρει τον κίνδυνο καταστροφής τους. Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ως τρόπος εξόφλησης η αντικαταβολή, η Πωλήτρια παρελθούσης της ως άνω προθεσμίας δεν υποχρεούται να φυλάσσει τα Προϊόντα για λογαριασμό του Αγοραστή, έχει δε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, χωρίς να αποκλείεται η αποζήτηση από τον Αγοραστή κάθε θετικής ζημίας που αυτή υπέστη για την προμήθεια των Προϊόντων.
17. Η Πωλήτρια αναλαμβάνει στην (β) περίπτωση να μεταφέρει και να παραδώσει τα Προϊόντα στη διεύθυνση αυτή με δικό της μεταφορικό μέσο. Τα Προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο της Πωλήτριας και ο Αγοραστής συμφωνεί και αναλαμβάνει το κόστος της μεταφοράς, όπως αυτό αναλυτικά ορίζεται και γνωστοποιείται κατά την αποστολή της παραγγελίας στην Πωλήτρια.
18. Το κόστος μεταφοράς αποτελεί μέρος του συνολικού αντιτίμου – αξίας των προς πώληση Προϊόντων και η μη καταβολή του συνιστά μη εξόφληση της Πωλήτριας, της τελευταίας δικαιούμενης εξ αυτής της αιτίας να οχλήσει τον Αγοραστή να παραλάβει σε δήλη ημερομηνία τα πωληθέντα Προϊόντα από της εγκαταστάσεις της. Σε περίπτωση άρνησης του Αγοραστή να παραλάβει τα Προϊόντα καθίσταται υπερήμερος και φέρει τον κίνδυνο της καταστροφής τους.
19. Πριν από την αποστολή των Προϊόντων η Πωλήτρια μπορεί να επικοινωνεί με τον Αγοραστή ακόμα και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που ο ίδιος ο Αγοραστής έχει διαθέσει στην Πωλήτρια προς επεξεργασία, για να συμφωνηθούν ειδικότερα η ακριβής ώρα και ο τόπος της παράδοσης – παραλαβής.
20. Σε περίπτωση που η διεύθυνση παράδοσης των Προϊόντων είναι εσφαλμένη, ή για οποιονδήποτε λόγο η παράδοση και παραλαβή τους δεν πραγματοποιηθεί για λόγους που δεν βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής της Πωλήτριας και σε κάθε περίπτωση χωρίς δική της υπαιτιότητα, ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί ότι θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετο κόστος σε κάθε επόμενη απόπειρα παράδοσης των Προϊόντων.
21. Η παραλαβή των Προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή από τρίτο πρόσωπο που ο ίδιος έχει ορίσει εγγράφως στην Πωλήτρια. Σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι πλήρως ικανό προς δικαιοπραξία (ενήλικος).
22. Σε περίπτωση που η παράδοση έχει συμφωνηθεί να γίνει σε χώρο στον οποίο δεν έχει άμεση πρόσβαση ο μεταφορέας της Πωλήτριας, ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο χώρο αυτό, άλλως η Πωλήτρια δικαιούται να μην παραδώσει τα Προϊόντα, επιβαρύνοντας τον Αγοραστή με το κόστος κάθε επόμενης αποστολής, ή κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τον οχλήσει να παραλάβει στις εγκαταστάσεις της τα Προϊόντα σε δήλη ημέρα.
23. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη της εξασφάλισης της καταλληλότητας του χώρου παράδοσης – παραλαβής των Προϊόντων. Σε περίπτωση που χωρίς την υπαιτιότητα της Πωλήτριας ή των προστηθέντων αυτής, στο χώρο της παράδοσης – παραλαβής, λόγω της ακαταλληλότητάς του για την εναπόθεση των Προϊόντων, προκληθούν φθορές στην περιουσία του Αγοραστή ή τρίτων προσώπων, η Πωλήτρια συμφωνείται ότι δεν ευθύνεται σε αποκατάσταση των φθορών αυτών ή σε οποιουδήποτε είδους αποζημίωση του Αγοραστή ή τρίτου προσώπου.
24. Στην περίπτωση που η Πωλήτρια αναγκαστεί να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, έχει το δικαίωμα να αποζημιωθεί ισόποσα από τον Αγοραστή πλέον των δικαστικών της εξόδων.
25. Η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή τραυματισμό ή το θάνατο του Αγοραστή ή τρίτων παρόντων στην παράδοση προσώπων, που θα συμβεί κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας της εναπόθεσης των Προϊόντων, πέραν των περιπτώσεων που προστιθέντες αυτής επιδείξουν δόλο ή βαριά αμέλεια που θα έχει ως αποτέλεσμα το γεγονός αυτό.
26. Ο Αγοραστής ή τρίτο από αυτόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οφείλει κατά τη στιγμή της παράδοσης να ελέγξει τα προς παραλαβή Προϊόντα για εξωτερικά ελαττώματα ή άλλες φθορές.
27. Η με οποιονδήποτε τρόπο αποσυσκευασία των Προϊόντων ή η ανάλωση αυτών, συνιστά πράξη οριστικής αποδοχής τους και ο Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα επιστροφής τους μετά από τέτοια ενέργεια.
28. Ειδικότεροι όροι και συμφωνίες σχετικά με την αποστολή των Προϊόντων και την παράδοση – παραλαβή τους μπορεί να τύχουν εφαρμογής με συμφωνία των μερών ή με ανάρτηση των ειδικών αυτών όρων στο Κατάστημα.
29. Η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν έχει καμία αξίωση εναντίον της, για κάθε φθορά της περιουσίας του, ζημία, βλάβη σωματική ή απώλεια ζωής του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου υπ' αυτού προστιθέντος προσώπου, ήθελε συμβεί εξαιτίας της χρήσης των Προϊόντων, της ανάλωσης ή εγκατάστασης αυτών, ανεξαρτήτως της ύπαρξης υπαιτιότητας ή μη του Αγοραστή ή κάθε τρίτου παθόντα ως προς την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος.
30. Η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει, ούτε υποχρεούται, ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση ή εξασφάλιση σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό αγοράς, τον τρόπο χρήσης, ανάλωσης ή εγκατάστασης των Προϊόντων, που εναπόκειται αποκλειστικά και μόνον στη διακριτική ευχέρεια του Αγοραστή και αποκλειστικά και μόνον στη δική του σφαίρα επιλογής.
31. Η αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που ενδεχομένως ζήτησε και έλαβε ο Αγοραστής με οποιονδήποτε τρόπο από την Πωλήτρια για τα Προϊόντα (του “οδηγού υλικών” συμπεριλαμβανόμενου), τις ποσότητες αυτών για το σκοπό αγοράς τους, τον πιθανό ή ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης τους, ανάλωσης, εγκατάστασης κλπ., εμπίπτει στη σφαίρα του αποκλειστικά δικού του κινδύνου και ανάληψης ευθύνης και δεν αίρει, ούτε περιορίζει τον απόλυτο αποκλεισμό κάθε ευθύνης της Πωλήτριας κατά τα στις παραγράφους αυτές και στη Σύμβαση οριζόμενα και συμφωνούμενα.


32.  Παράδοση προϊόντων εκτός Αττικής:

Για τις περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας σας προτείνουμε παράδοση σε πρακτορείο της επιλογής σας.  Το gypsosanida-shop.gr αναλαμβάνει τη μεταφορά προϊόντων*μεγάλου βάρους μέχρι το πρακτορείο με χρέωση €15.  Το κόστος μεταφοράς από το πρακτορείο στο χώρο σας συμφωνείται και πληρώνεται από εσάς κατευθείαν στο πρακτορείο.  Για παραγγελίες μικρού βάρους τα προϊόντα παραδίδονται με courrier με μέγιστη χρέωση τα €18 ανάλογα το συνολικό βάρος της παραγγελίας σας.  Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης θα ενημερώνεται για το κόστος της μεταφοράς πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

Για νησιωτικούς προορισμούς σας προτείνουμε παράδοση σε πρακτορείο της επιλογής σας.  Το gypsosanida-shop.gr αναλαμβάνει τη μεταφορά προϊόντων *μεγάλου βάρους μέχρι το πρακτορείο με χρέωση €15.  Το κόστος μεταφοράς από το πρακτορείο στο χώρο σας συμφωνείται και πληρώνεται από εσάς κατευθείαν στο πρακτορείο.

Για παραγγελίες μικρού βάρους τα προϊόντα παραδίδονται με courrier με μέγιστη χρέωση τα €18 ανάλογα το συνολικό βάρος της παραγγελίας σας.  Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης θα ενημερώνεται για το κόστος της μεταφοράς πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

ΣΤ. Υπαναχώρηση – Επιστροφές – Ελαττωματικά Προϊόντα
1. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα (άρθρο 4§10 Ν.2251/1994) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων, εφόσον δεν έχει αποσυσκευάσει αυτά ή δεν τα έχει αναλώσει άλλως πώς, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα Προϊόντα στην Πωλήτρια, αξιώνοντας την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας, τοις μετρητοίς ή με παράδοση αξιογράφου, κατ' επιλογήν της Πωλήτριας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται πάντα εγγράφως, με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή προς την Πωλήτρια, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τα προς επιστροφή Προϊόντα και η αιτία της επιστροφής.
2. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι θα λάβει αποζημίωση ίση με την αξία του προϊόντος που επιστρέφει ασκώντας το ως άνω δικαίωμά του, χωρίς τα μεταφορικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Πωλήτρια για να παραδώσει τα Προϊόντα (αν υφίστανται). Η επιστροφή των Προϊόντων θα γίνεται με έξοδα και επιμέλεια του Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας, συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο – δελτίο αποστολής) εκδόσεως της Πωλήτριας.
3. Η Πωλήτρια δικαιούται να μην παραλάβει τα προς επιστροφή λόγω υπαναχώρησης Προϊόντα, αν αυτά έχουν υποστεί φθορές και να μην επιστρέψει το αντίτιμο της αξίας τους στον Αγοραστή.
4. Η Πωλήτρια υποχρεούται, εφόσον κατά τα ανωτέρω παραλάβει τα επιστραφέντα Προϊόντα, να καταβάλει στον Αγοραστή την αξία τους τοις μετρητοίς, ή με παράδοση αξιογράφου, εντός το αργότερο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.
5. Το δικαίωμα αυτό μπορεί ο Αγοραστής να το ασκήσει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την αποστολή της παραγγελίας, ακόμα και πριν του παραδοθούν τα προϊόντα, ή πριν καταβάλλει το αντίτιμο της αγοράς τους.
6. Αν ο Αγοραστής ασκήσει το δικαίωμα αυτό μετά την παράδοση των Προϊόντων, και εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έγγραφη όχληση της Πωλήτριας προς τούτο δεν επακολουθήσει η επιτυχής κατά τα ανωτέρω επιστροφή τους στην Πωλήτρια, τότε συμφωνείται από τώρα ότι η πράξη αυτή συνιστά ανάκληση της δήλωσης άσκησης του δικαιώματος αυτού και οριστική αποδοχή των Προϊόντων.
7. Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Αγοραστή να ζητήσει την αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων που εσφαλμένα εστάλησαν σε σχέση με την παραγγελία του, ή προϊόντων που φέρουν ελαττώματα (φθορές, έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, κλπ), κεκρυμένα ή μη.
8. Τα Προϊόντα λογίζονται ως ελαττωματικά όταν δεν φέρουν τις συνομολογημένες ιδιότητες, έχουν φθορές, είναι μερικώς αναλωμένα, δεν έχουν στοιχεία προέλευσης (κατασκευαστής, σύσταση, κλπ) ή οδηγίες χρήσης, όπου αυτές κατά τη συνήθη πρακτική απαιτούνται.
9. Δεν λογίζονται ως ελαττωματικά Προϊόντα που εκ παραδρομής παράγγειλε ο Αγοραστής, ούτε Προϊόντα που υπέστησαν φθορές κατά την αποσυσκευασία από τον Αγοραστή, την τοποθέτηση, την ανάλωση και εν γένει από δικές του, υπαίτιες ή μη, πράξεις ή παραλήψεις.
10. Ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει είτε την αντικατάσταση των Προϊόντων που είναι ελαττωματικά κατά αντικειμενική και δίκαιη κρίση, είτε τη μείωση τιμήματος αγοράς αναλογικά με τη βαρύτητα του ελαττώματος, είτε αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί ότι η ευθύνη της Πωλήτριας περιορίζεται μέχρι τη συνολική αξία των Προϊόντων και δεν εκτείνεται πέραν αυτής ούτε σε άλλες θετικές ζημίες που ο τελευταίος δύναται να επικαλεστεί ότι υπέστη εξαιτίας του ελαττώματος ή των ελαττωμάτων, ούτε σε αποθετική του ζημία.
11. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής αποσταλούν Προϊόντα σε λανθασμένη ποσότητα από τη ζητηθείσα, τότε η Πωλήτρια αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την αποκατάσταση του σφάλματος. Ο Αγοραστής σε περίπτωση που αποσταλούν μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να καταβάλει το αναλογούν τίμημα εντός 7 ημερολογιακών ημερών και να αγοράσει τα προϊόντα ή να ζητήσει την επιστροφή τους με την επιμέλεια της Πωλήτριας. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής συμφωνεί ότι δεν δικαιούται, άλλως ρητά παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμα αποζημίωσης κατά της Πωλήτριας, η ευθύνη της οποίας περιορίζεται στην κατά τα ανωτέρω αποκατάσταση του ορθού των ποσοτήτων των Προϊόντων.

Ζ. Εγγύηση Προϊόντων
1. Η Πωλήτρια δηλώνει ρητά και ο Αγοραστής γνωρίζει ότι η πρώτη δεν είναι κατασκευαστής ή παραγωγός των προς πώληση προϊόντων, αλλά διανομέας αυτών. Ο Αγοραστής αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι οι ευθύνες της Πωλήτριας περιορίζονται κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία σε ό,τι αφορά το δίκαιο της πώλησης και η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε εγγύηση καλής λειτουργίας – ποιότητας – εφαρμογής – χρόνου ζωής κλπ που αφορά στις ιδιότητες των Προϊόντων που διανέμει μέσω του Καταστήματος στους Αγοραστές.
2. Κάθε Προϊόν πωλείται και παραδίδεται στον Αγοραστή “όπως είναι”, όπως έχει κατασκευαστεί από τον παραγωγό και συνοδεύεται από τις εγγυήσεις που ο κάθε παραγωγός αναλαμβάνει έναντι των Αγοραστών των Προϊόντων.
3. Η σύμβαση εγγύησης για κάθε Προϊόν συνάπτεται μεταξύ του Αγοραστή και του Παραγωγού και όχι μεταξύ του Αγοραστή και της Πωλήτριας. Η Πωλήτρια φέρει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις έναντι του Αγοραστή όπως συμφωνούνται ειδικότερα στην παρούσα Σύμβαση μόνο εκ της κείμενης εφαρμοζόμενης νομοθεσίας που αφορά την πώληση και δεν υποκαθιστά ούτε αναλαμβάνει να υποκαταστήσει τους παραγωγούς και κατασκευαστές των Προϊόντων στις υποχρεώσεις τους εκ της σύμβασης εγγύησης που ενεργοποιείται με την αγορά ενός Προϊόντος και η οποία λειτουργεί παράλληλα και επιπρόσθετα υπέρ του Αγοραστή.
4. Κάθε αξίωση ή απαίτηση του Αγοραστή που πηγάζει εκ της σύμβασης εγγύησης που έχει συναφθεί μεταξύ αυτού και του παραγωγού – κατασκευαστεί μπορεί να ασκηθεί μόνο απευθείας κατά του τελευταίου και όχι δια ή κατά της Πωλήτριας, η οποία δεν νομιμοποιείται παθητικά προς τούτο.


Η. Ειδικότερες Ευθύνες & Υποχρεώσεις του Αγοραστή - Χρήστη
1. Πέραν των ευθυνών και υποχρεώσεων του Αγοραστή όπως συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ανωτέρω, ο Αγοραστής και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Πωλήτρια για κάθε ζημία και βλάβη που θα θα υποστεί η τελευταία εξαιτίας δόλιας ή βαριάς αμελούς συμπεριφοράς του πρώτου, να της καταβάλει κάθε τι που θα διαταχθεί δικαστικά ή θα συμβιβαστεί εξωδικαστικά να καταβάλλει σε τρίτα πρόσωπα εξαιτίας δόλιας ή αμελούς συμπεριφοράς του Αγοραστή. Η παρούσα ρήτρα δικονομικής εγγύησης εφαρμόζεται και υπέρ κάθε άλλου προσώπου, φυσικού η νομικού, που είναι εργαζόμενος, αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος ή εν γένει προστηθείς της Πωλήτριας.
2. Ειδικά για τη χρήση της ιστοσελίδας, ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει χρήση των υπηρεσιών της και να πλοηγείται σε αυτήν όπως η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη απαιτούν, να μην παραβιάζει αλληλεπιδρώντας με τις υπηρεσίες του Καταστήματος την γενική υποχρέωση τήρησης ηθικής και δεοντολογίας των Χρηστών του Διαδικτύου, να μην επιχειρεί να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στον εξυπηρετητή που φιλοξενείται το Κατάστημα ή στο επίπεδο της Διαχείρισης αυτού, να μην δημιουργεί τεχνητή κίνηση στο διακομιστή και εν γένει να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θέσει την ιστοσελίδα (Κατάστημα) εκτός λειτουργίας, ή να υποβαθμίσει το χρόνο απόκρισής της, ή την ταχύτητά της, ή τη διασύνδεσή της με τη βάση δεδομένων της, η να διακινδυνεύσει τα ανωτέρω, είτε μέσω του παγκόσμιου ιστού (www) είτε μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), είτε δια κάθε σήμερα γνωστού ή και άγνωστου τρόπου θα μπορούσε αιτιωδώς να επιτευχθεί ή να διακινδυνευθεί να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα.
3. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» και η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, ούτε εγγυάται συνολικά: α) την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β) το περιεχόμενο το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι), γ) ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.
4. Ο Αγοραστής και ο κάθε χρήστης του Καταστήματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στο Κατάστημα παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της, δεν συνεπάγεται ότι η Πωλήτρια γνωρίζει, ή εγκρίνει, ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι. Η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη του Καταστήματος, αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενης με τη χρήση του και την ανάκτηση του περιεχομένου του.
5. Μη αποκλειόμενων των νομίμων χρήσεων του περιεχομένου του Καταστήματος, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση μόνιμα σε μέσο αποθήκευσης, η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο το σύνολο ή μέρος ή την αποτύπωση (layout) του Καταστήματος για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση του.

Θ. Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
1. Ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί, ότι για τη σύναψη σύμβασης πώλησης με την Πωλήτρια δια του Καταστήματος, υποχρεούται να δημιουργήσει προφίλ χρήστη, δηλαδή μία “καρτέλα πελάτου” όπου καλείται να εισαγάγει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τους σκοπούς της σύναψης και έκτέλεσης συμβάσεων πώλησης με την Πωλήτρια.
2. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει στην Πωλήτρια αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της όποιας μεταξύ των σύμβασης πώλησης, με επιφύλαξη της Πωλήτριας για αποζήτηση αποζημίωσης από τον Αγοραστή για κάθε θετική ζημία υποστεί από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του.
3. Ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ χρήστη που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Πωλήτρια δεν δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο Κατάστημα, ούτε δύναται να γνωρίζει το συνθηματικό – κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.
4. Η Πωλήτρια έχει στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Αγοραστής στην καρτέλα πελάτου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας – αποστολής Προϊόντων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και καθίσταται ως εκ τούτου υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Ν.2472/1997. Κάθε χρήση η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και όλων των δεδομένων που αφορούν στους Αγοραστές και το ηλεκτρονικό τους ίχνος στο Κατάστημα, στην οποία προβαίνει η Πωλήτρια, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.2472/1997 και ο Ν.3471/2006, όπως τροποποιημένοι σήμερα ισχύουν.
5. Ο Αγοραστής έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή διαγράφει από το λογαριασμό του χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση της Πωλήτριας.
6. Εφόσον ο Αγοραστής επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν από το Κατάστημα, μπορεί να επικοινωνήσει με την Πωλήτρια δια μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να εξασκήσει το δικαίωμά του στη “λήθη” σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του και των δεδομένων που παρήγαγε με την εγγραφή του και την αλληλεπίδρασή του με το Κατάστημα που φυλάσσονται στους διακομιστές της Πωλήτριας. Η Πωλήτρια θα διαγράψει εντός 7 ημερών όλα αυτά τα δεδομένα και θα ακυρώσει το λογαριασμό του Αγοραστή. Ο Αγοραστής ανά πάσα στιγμή δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.
7. Ειδικά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία της Πωλήτριας με τους Αγοραστές με στόχο την ενημέρωση των τελευταίων για τα Προϊόντα που η Πωλήτρια διαθέτει μέσα από το Κατάστημα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν.3671/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 172 του ν. 4070/2012 και σε συνδυασμό με την οδηγία της ΑΠΔΠΧ 2/2011, η Πωλήτρια δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των Αγοραστών ενημερωτικά – διαφημιστικά δελτία, καθώς συμφωνείται ότι παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται έκαστος Αγοραστής (opt-out / unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση, καθώς και σε κάθε σχετικό μήνυμα, σε περίπτωση που ο Αγοραστής αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση από τις ρυθμίσεις του προφίλ – λογαριασμού του.
8. Ο Αγοραστής συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Πωλήτρια ενδέχεται να συλλέγει στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο ποια Προϊόντα αγοράζει ή φυλλομετρά συχνότερα και πόσες φορές επισκέπτεται το Κατάστημα ή διαμοιράζεται σε κοινωνικά δίκτυα τους υπερσυνδέσμους Προϊόντων του Καταστήματος.
9. Ο Αγοραστής αποδέχεται και γνωρίζει ότι το Κατάστημα για την πλήρη λειτουργικότητα του λογαριασμού -προφίλ πελάτου, για την πραγματοποίηση - σύναψη συμβάσεων πώλησης και εν γένει τη λειτουργία της ιστοσελίδας και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies” τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας, ή στη λειτουργία του λογισμικού του Καταστήματος και αλληλεπιδρούν με το λογισμικό σε κάθε επίσκεψη του Αγοραστή.
10. Με βάση τα αποτελέσματα ελέγχου του site cookiebot.com τα αρχεία αυτά είναι τα εξής:
11. Ο Αγοραστής αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής – υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στο Κατάστημα.

12. Ο Αγοραστής γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται, ότι ενδέχεται λόγω εφαρμογής του περιορισμού αυτού να μην δύναται να συνάπτει συμβάσεις πώλησης δια του Καταστήματος με την Πωλήτρια, μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των “cookies”.

I. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία
1. Τα λογότυπα και εμπορικά σήματα που έχουν αναρτηθεί στο Κατάστημα, είτε δια των απεικονίσεων Προϊόντων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ενότητα της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελούν βιομηχανική ιδιοκτησία των νομίμων δικαιούχων κατασκευαστών – παραγωγών.
2. Η Πωλήτρια αναρτά τα εμπορικά αυτά σήματα και σήματα φήμης στο Κατάστημα, αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό λειτουργίας του, ήτοι την παρουσίαση - έκθεση προς πώληση των Προϊόντων και την αναζήτηση των καταχωρήσεων αυτών ανά παραγωγό – κατασκευαστή.
3. Η Πωλήτρια είναι δικαιούχος κάθε δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορά στο Κατάστημα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ονομασία αυτού “gypsosanida-shop.gr”, το λογότυπο απεικόνισης της ονομασίας, τη μέθοδο πραγματοποίησης συναλλαγών, κλπ.
4. Αναλόγως τα ίδια γίνεται δεκτό ότι ισχύουν και για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ενδέχεται να αφορούν σε Προϊόντα που διατίθενται προς πώληση από το Κατάστημα. 
5. Δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε μεταφόρτωση – εξαγωγή εικόνων από το Κατάστημα, είτε αφορούν Προϊόντα, είτε δομικά γραφικά της παρουσίασης της μορφής του καταστήματος στους Αγοραστές, χωρίς πρότερη έγγραφη συναίνεση της Πωλήτριας.
6. Επί των κειμένων που αναρτώνται και ενσωματώνονται στο Κατάστημα, επί του “οδηγού υλικών” και του συνολικού λογισμικού του ίδιου του Καταστήματος αυτού καθ' εαυτού, η Πωλήτρια ως μοναδική δημιουργός ή αποκλειστική δικαιούχος τους, φέρει το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων (ηθικών ή / και περιουσιακών) κατά τις διατάξεις του Ν.2121/1993, όπως τροποποιημένος ισχύει.
7. Μερική ή καθολική αναδημοσίευση στο διαδίκτυο ή σε άλλο έγγραφο επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς, έμμεσους ή άμεσους, χωρίς καμία παρέμβαση ή αλλοίωση στο περιεχόμενο εκάστου κειμένου και με την υποχρέωση παράθεσης αναφοράς στην πηγή, δηλαδή την ιστοσελίδα “gypsosanida-shop.gr”. Κάθε άλλου είδους χρήση των κειμένων αυτών επιτρέπεται μόνον με ρητή έγγραφη ειδικότερη συμφωνία της Πωλήτριας.

ΙΑ. Ανωτέρα Βία
1. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον Αστικό Κώδικα και από τη Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, το οποίο διαρκεί για περισσότερες από 15 συνεχόμενες μέρες, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως από κάθε σύμβαση πώλησης που έχει συναφθεί δια του Καταστήματος και αιτιωδώς, ήτοι λόγω του γεγονότος αυτού, δεν μπορεί να εκπληρωθεί. Κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό θα επιστρέφεται από την Πωλήτρια στον Αγοραστή, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης.
2. Η Πωλήτρια δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία του Καταστήματος και να μη δέχεται νέες παραγγελίες όσο διαρκεί ένα γεγονός ανωτέρας βίας χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση των Αγοραστών.

ΙΒ. Τελικές Διατάξεις
1. Η Σύμβαση τίθεται στους Αγοραστές “όπως είναι”. Η δήλωση βούλησης του Αγοραστή με περιεχόμενο την αποδοχή της συνίσταται στην πλοήγηση στο Κατάστημα (browse wrap) και στη υποβολή των παραγγελιών (click wrap) προς την Πωλήτρια. Μερική ή με επιφύλαξη αποδοχή της Σύμβασης δεν χωρεί.
2. Άρνηση αποδοχής της Σύμβασης συνεπάγεται την υποχρέωση των Αγοραστών να παύσουν κάθε χρήση της (φυλλομέτρηση – πλοήγηση) και να μην υποβάλλουν καμία παραγγελία προς σύναψη σύμβασης πώλησης.
3. Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και κάθε σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ των Αγοραστών και της Πωλήτριας δια του Καταστήματος, εφόσον δεν καταστεί εφικτό να διευθετηθεί εξωδικαστικά, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
4. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις της παρούσας κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο της Σύμβασης.
5. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Σύμβαση είναι σε ισχύ και καταλαμβάνει όλα τα θέματα που ρυθμίζει από 15-04-2013 και εφεξής, ενώ καταργεί και υπερισχύει για το μέλλον κάθε προηγούμενης.


Αθήνα, 15 Απριλίου 2013
* * * *